Monografie

 1. Kuźniewski E. 1964. Skarby przyrody Dolnego Śląska. Ossolineum, Warszawa-Wrocław-Kraków, 174 pp.
 2. Czajkowski J. 1967. Drzewa i krzewy miasta Brzegu, Opole, 239 pp.
 3. Koła W. 1972. Rozmieszczenie wątrobowców w Górach Bialskich. 91 pp.
 4. Niezgodziński P. 1972. Biologia trzech gatunków błonkówek z rodzaju Dipolepispowodujących wyrośla na różach (D. eglanteriae Htg., D. rosarum Gir. I D. Spinosissimae Gir., Hym., Cynipidae). PWN, Warszawa-Wrocław, 80 pp.
 5. Serwatka J., Wachowska-Serwatka K. 1973. Ekologiczne badania w rezerwatach leśnych Przysiecz i Blok na Opolszczyźnie. PWN. Warszawa-Wrocław.
 6. Szotkowski P. 1973. Chwasty zbóż ozimych i upraw okopowych na Śląsku Opolskim. PWN, Warszawa-Wrocław,  33 pp.
 7. Szulkowska-Wojaczek E. 1973. Dynamika stosunków ilościowych bakterii w wodzie jezior i próba jej ekologicznej interpretacji, PWN, Warszawa-Wrocław,  66 pp.
 8. Kuźniewska E. 1974. Studia systematyczne nad nasionami środkowo- i północnoeuropejskich gatunków Saxifraga L. PWN, Warszawa-Wrocław, 142 pp.
 9. Głowacki Z. 1975. Zbiorowiska murawowe zachodniej części Wzgórz Trzebnickich. PWN, Warszawa-Wrocław, 102 pp.
 10. Woźny M. 1975. Pająki (Aranei) południowej Opolszczyzny. PWN, Warszawa-Wrocław, 99 pp.
 11. Bańkowski Cz., Kuźniewski E. 1976. Ziołolecznictwo ludowe. PWN, Warszawa-Wrocław, 147 pp.
 12. Kukowski T. 1978. Badania nad ekologią i zwalczaniem miotły zbożowej Apera spica-venti(L.) P.B. w pszenicy ozimej. PWN, Warszawa-Wrocław, 102 pp.
 13. Kuźniewski E. 1978. O metodach numerycznych w polskiej botanice. Opole, 54 pp.
 14. Szotkowski P. 1981. Chwasty upraw okopowych i zbóż ozimych w południowo-wschodnim obszarze Śląska Opolskiego. PWN, Warszawa-Wrocław, 50 pp.
 15. Liberska-Szmidt H. 1983. Wpływ zanieczyszczeń atmosfery z cementowni w Opolu na mchy. PWN, Warszawa-Wrocław, 70 pp.
 16. Sendek A. 1984. Rośliny naczyniowe Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. PWN, Warszawa-Wrocław, 138 pp.
 17. Szotkowski P. 1987. Flora miasta Głogówka na Śląsku Opolskim. OTPN, 197 pp.
 18. Szotkowski P. 1989. Zmiany we florze i zachwaszczeniu pól południowej części Śląska Opolskiego po 11 latach. OTPN, 226 pp.
 19. Nowak A. (red.). 2001. Ostoje przyrody Natura 2000 w województwie opolskim. OTPN, Opole, 173 pp.
 20. Nowak A., Spałek K. (red.). 2002. Czerwona księga roślin naczyniowych województwa opolskiego. OTPN, Opole, 160 pp.
 21. Nowak A., Badora K., Hebda G., Nowak S., Spałek K. 2003. The nature values of the prospective „Racibórz” reservoir. OTPN, Opole, 107 pp.
 22. Nowak A., Hebda G. (eds.) 2006. Biodiversity of qarries and pits. OTPN, Opole-Górażdże, 196 pp.
 23. Nowak A., Czerniawska-Kusza I., Jagt-Yazykova E. (eds.) 2009. Biodiversity conservation and environmental protection of opencast excavations. OTPN, Opole-Górażdże, 122 pp.