Witamy

!! Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi artykułami tomu 55 (2022) >>>>>

a w nim:

  • Pierwsze stwierdzenie Myrmecophilus acervorum (Panzer, 1799) (Orthoptera: Myrmecophilidae) w Beskidzie Zachodnim
  • Interesujące stanowisko mchu Hamatocaulis vernicosus w Tatrzańskim Parku Narodowym na tle jego rozmieszczenia w polskiej części Karpat
  • Pierwsze stwierdzenie Synanthedon mesiaeformis (Herrich, Schäffer 1846) (Lepidoptera: Sesiidae) w województwie kujawsko-pomorskim
  • Nowe stanowiska zgniotka cynobrowego Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) (Coleoptera: Cucujidae) na Górnym Śląsku
  • Zagrożone i rzadziej spotykane gatunki dziko żyjących pszczół (Hymenoptera: Apoidea, Apiformes) wybranych siedlisk krajobrazu rolniczego niedaleko Bydgoszczy (północna Polska)
  • Materiały do flory mchów Tatrzańskiego parku Narodowego (polskie Karpaty Zachodnie)
  • Materiały do poznania różnorodności dziko żyjących pszczół (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes) Ogrodu Roślin Leczniczych i Kosmetycznych Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy

              !!! Zachęcamy do nadsyłania kolejnych maszynopisów.