Witamy

!! Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi artykułami tomu 56 (2023) >>>>>

a w nim:

  • Nowe stanowisko groszku szerokolistnego na Górnym Śląsku
  • Aphthona flava Guillebeau, 1894 (Coleoptera: Chrysomelidae) – gatunek nowy dla fauny Polski
  • Lamprodila (Palmar) festiva (Linnaeus, 1767) (Coleoptera: Buprestidae) nowy gatunek w faunie Polski
  • Pierwsze stwierdzenie szklarnika leśnego Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) (Odonata: Cordulegastridae) w Górach Stołowych
  • Pierwsze stanowisko raka sygnałowego Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852) w Odrze na Dolnym Śląsku
  • Colony size and number of workers outside the nest site of the acorn ant Temnothorax crassispinus under artificial conditions
  • Stan poznania mrówek (Hymenoptera: Formicidae) Dolnego Śląska
  • Roślinność Lasu Wawerskiego w Warszawie po 90 latach ochrony

              !!! Zachęcamy do nadsyłania kolejnych maszynopisów.