Redakcja

Editor-in-Chief — Redaktor Naczelny: Dr. Miłosz A. Mazur (Uniwersytet Opolski – Opole University)

Assistant and Topic Editors — Asystenci Redaktora i Redaktorzy Tematyczni: prof. dr hab. Arkadiusz Nowak, Dr. Grzegorz Hebda, Dr. hab. Andrzej Wolski, Dr. hab. Sławomir Mitrus

Editorial Board — Rada Redakcyjna:

  • Dr. John Jagt (Natural History Museum in Mastricht, the Netherlands),
  • Dr. hab. Łukasz Kajtoch (Polska Akademia Nauk – Polish Academy of Sciences, Kraków),
  • Prof. Andrzej Obidowicz (Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk – W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków),
  • Prof. Romuald Olaczek (Uniwersytet Łódzki – Łódź University),
  • Prof. Vítězslav Plášek (University of Ostrava, Czech Republic, Opole University)
  • Prof. Elena Jagt-Yazykova (Uniwersytet Opolski – Opole University),
  • Prof. Wiesław Włoch (profesor emeritus).

Manuscript submission — Adres Redakcji:

Redakcja Fragmenta Naturae

Instytut Biologii, Uniwersytet Opolski

Oleska 22, 45-052 Opole, Poland

milosz(at)uni.opole.pl