Witamy

!! Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi artykułami tomu 54 (2021) >>>>>

a w nim:

  • Chronione i rzadkie gatunki roślin naczyniowych na hipodromie Stara Miłosna
  • Megachile genalis (Hymenoptera: Apoidea: Megachilidae) – nowe stanowisko rzadkiej pszczoły w Polsce
  • Materiały do rozmieszczenia wybranych, chronionych chrząszczy saproksylicznych (Coleoptera) w województwie opolskim: pachnicy próchniczki Osmoderma barnabita, kwietnicy okazałej Protaetia speciosissima, jelonka rogacza Lucanus cervus i kozioroga dębosza Cerambyx cerdo
  • Nowe stanowiska Yllenus arenarius Simon, 1868 (ARANEAE: SALTICIDAE) w Polsce
  • Nowe stanowiska Phaeocedus braccatus (L. Koch, 1866) i Zelotes erebeus (thorell, 1871) (Araneae: Gnaphosidae) w Polsce
  • Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Góry Tuł w Beskidzie Zachodnim
  • Nowe stanowiska smukwy białoplamej Scolia sexmaculata (Müller, 1766) i smukwy kosmatej Scolia hirta (Schrank, 1781) (Vespoidea, Scoliidae) w środkowej Polsce
  • Wykaz krytyczny pająków (Araneae) Masywu Babiej Góry i Babiogórskiego Parku Narodowego

              !!! Zachęcamy do nadsyłania kolejnych maszynopisów.