Witamy

! Zapraszamy do zapoznania się z artykułami opublikowanymi w 53 tomie.

!! Zapraszamy do zapoznania się z pierwszymi artykułami tomu 54 (2021) >>>>>

a w nim:

  • Chronione i rzadkie gatunki roślin naczyniowych na hipodromie Stara Miłosna:
  • Megachile genalis (Hymenoptera: Apoidea: Megachilidae) – nowe stanowisko rzadkiej pszczoły w Polsce
  • Materiały do rozmieszczenia wybranych, chronionych chrząszczy saproksylicznych (Coleoptera) w województwie opolskim: pachnicy próchniczki Osmoderma barnabita, kwietnicy okazałej Protaetia speciosissima, jelonka rogacza Lucanus cervus i kozioroga dębosza Cerambyx cerdo

              !!! Zachęcamy do nadsyłania kolejnych maszynopisów.